• Siklós város felmondta a termálfürdője üzemeltetésére szóló szerződést.

  • A fürdőt eddig működtető cég ezt a döntést vitatja és nem adta át az önkormányzati cégnek a létesítményt.

Siklós város képviselő-testülete még korábban döntést hozott arról, hogy megszüntetné a termálfürdő üzemeltetőjével kötött szerződést. Ennek kapcsán új helyzetet jelent, hogy – mivel az elmúlt hónapok tárgyalásai nem vezettek eredményre – Siklós város meg is lépte a szerződés felbontását.

Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a „termálfürdő üzemeltetésére az Aquaplus Kft.-vel kötött 25 éves üzemeltetési szerződés megszüntetéséről döntött a képviselő-testület, mivel az Aquaplus Kft. többszöri felszólítás ellenére sem teljesítette a szerződésben vállalt 100 millió forint összegű üzemeltetési bankgaranciát és a folyamatos karbantartási, – állagmegóvási – és felújítási kötelezettségeit.”

Az önkormányzat szerint az elmúlt tíz esztendőben a termálfürdő műszaki állapota elhasználódott és az üzemeltető a szükséges javításokat, felújításokat nem, illetve nem megfelelően végezte el.

„Annak megelőzése érdekében, hogy a sok milliárd forint befektetéssel létrehozott vagyon további jelentős veszteséget ne szenvedjen, és a siklósiaké maradjon, véget vetettünk a szerződésellenes és jogellenes állapotnak. Sok éves eredménytelen egyeztetés és közös megegyezés hiányában a törvénynek megfelelően a város képviselő-testülete 2020.08.15. napjával az üzemeltetési szerződést rendkívüli felmondással megszüntette” – írja az önkormányzat.

Az Aquaplus Kft. ezt a felmondást nem ismerte el, és megtagadta a termálfürdő 2020.09.30. napjával történő birtokba adását.

A siklósi önkormányzat már létre is hozott egy új céget, a Siklósi Várfürdő Kft.-t a létesítmény üzemeltetésére. „A birtokba adást adott esetben jogi úton vagyunk kénytelenek kikényszeríteni” – teszik hozzá a közleményükben.

„A termálfürdő üzemeltetését végző alkalmazottak munkahelyeit az önkormányzat megőrzi, a birtokba lépés időpontjától a dolgozókat a Siklósi Várfürdő Kft. egyéni munkaszerződésekkel, munkáltatói jogutódlással átveszi. Az önkormányzatunk továbbra is elkötelezett a termálfürdő folyamatos és zavartalan működésében, fejlesztésében és a meglévő munkahelyek megőrzésében. A szálloda mindenkori vezetésével együttműködésre törekszünk, a közös gazdasági érdekek mentén. Ez a váltás az önkormányzat működésében és gazdálkodásában kezelhetetlen problémát nem okoz” – zárul az önkormányzat tájékoztatása.