• Augusztus 20. után elkezdődik a Fonyód és Csiszta Fürdő közötti kerékpározható közút déli szakaszának az építése.

  • December közepéig szeretnék befejezni a munkákat.

Az uniós forrásból finanszírozott projekt célja egy települési és településközi kerékpáros hálózat kialakítása Fonyód – Buzsák – Csisztapuszta között. A létesítmény Fonyódon belül csatlakozik a Balatoni Bringakörúthoz, így a körút mentén található településekhez is közvetlen összeköttetést jelent, emiatt a nyári turisztikai szezonban várhatóan jelentős mértékű kerékpáros turisztikai igényeket is kielégít, valamint szezonhosszabbító hatása is van. A déli szakaszon megvalósuló beruházás költsége nettó 91,9 millió forint, amelyet kivitelezőként a Colas Út Zrt. bonyolít le.

2019. évben részletes kerékpárút engedélyezési terveket készültek, részben módosított nyomvonalon, amelyben figyelembe vették az ingatlanhasználatokat, az altalajviszonyokat és a természeti értékeket. Az M7-es autópálya feletti felüljárótól északra a fejlesztés a meglévő út felhasználásával már elkészült 2022-ben, és az M7 feletti felüljárótól délre pedig részben a meglévő burkolatlan út fejlesztését, részben attól nyugatra történő nyomvonal kiépítést tűztek ki célul. A meglévő út javításával, a burkolatlan útszakasz fejlesztésével és új útszakasz építésével kerül kialakításra a kerékpáros közlekedési infrastruktúra.

A mostani tervállapot olyan kerékpározható mezőgazdasági közút átépítési és felújítási tervként készült el, amely nyomvonalában a lehető legnagyobb mértékben megtartja a meglévő utat, annak elsősorban megerősítésére és fejlesztésére törekszik. A meglévő út – és így a tervezett út is – az M7 autópályától délre eső szakaszán magántelkeket, és nem közlekedési övezetű, mezőgazdasági művelés alatti földrészleteket is érint, emiatt a fejlesztés déli szakasza építési engedély köteles. Az út építésére közlekedési építési engedélyt kellett beszerezni.

A településközi út kategóriájára ajánlott kettő forgalmi sávos út fejlesztésére sajnos ez a támogatási konstrukció nem adott lehetőséget. A kitérők alkalmazásával kiépülő kétirányú út azonban így is nagy előnyére lesz mindkét érintett településnek. Az úgynevezett déli szakasz az autópálya építéshez épített 6-8 méter széles ideiglenes útalap felhasználásával készítendő.

„A csisztai kerékpárút megépülése Buzsáknak és Fonyódnak egyaránt fontos” – hangsúlyozta Hidvégi József, Fonyód polgármestere.

Csiszta termálfürdő

„A két település lakóinak több mint harminc éves álma, hogy megépüljön a településeket összekötő, mintegy öt kilométeres kerékpározható útszakasz. Az autópálya megépülésekor volt erre a legnagyobb lehetőség, hiszen akkor egy kilométeres szakasz megépült, amit folytatni kellett volna 2-3 kilométerrel mindkét irányba. Ez akkor sajnos nem történt meg. Útfelújítási pályázatok nem álltak az önkormányzatok rendelkezésére, míg 2016-ban kerékpárút építésére nyílt lehetőség pályázni. Ez az út ez egyben gát is, amely a vízegyensúly megtartását biztosítja a keleti és a nyugati medence között. Eredetileg ennek nyugati oldalán, de külön nyomvonalon terveztük a kerékpárút megépítését, ez azonban a környezetvédelmi hatóság miatt nem valósulhatott meg, csak a jelenlegi nyomvonalon. A kivitelezést szakaszoltuk, most az autópályától délre lévő szakasz megépítése kezdődik meg” – mondta a fonyódi polgármester.

A déli szakasz a meglévő útalapra, terepszinthez illesztett 3,50 méter széles útpálya, kétoldali 1,5-1,5 méter széles padkával valósul meg. A déli szakaszon a régi ideiglenes útalap fejlesztését teherbíró szilárd burkolatúra tervezték meg. Korábban egyrétegű aszfaltozást is kapott az út, amely azonban mára nagyrészt tönkrement. A burkolat maradványait nem kell lemarni, azonban arra kiegyenlítő zúzalék nem készítendő, hanem a kétrétegű tervezett aszfaltburkolatot kell ráépíteni. Az útburkolat mellett 20 centiméter vastag zúzalék padka épül. Az utak melletti zöldfelületet az építés után helyre fogják állítani tereprendezéssel.

Csiszta Fürdő

Elhangzott, hogy az augusztus 20-i ünnepek után elkezdhetik a munkálatokat, a határidő pedig december közepe, addig mindenképpen be szeretnék fejezni azt. A déli szakasz megépülésével Fonyódról jó minőségű kerékpárúton közvetlenül elérhetővé válik a csisztai termálfürdő, amely a beruházás legfontosabb célkitűzése volt.

A Balatonhoz közeli termálfürdőkről itt olvashat.