• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalást adott ki arról, hogy a fürdők, uszodák kérhetnek-e védettségi igazolványt a vendégektől.

  • Jelenleg országos szinten a fürdők zömében nem kérik a védettség igazolását, ugyanakkor a budapesti fürdők döntő többségében ez szükséges a belépéshez.

Az idén tavasztól július elejéig érvényes szabályozással ellentétben jelenleg általánosságban nem kötelező a fürdőknek, uszodáknak védettségi igazolványt kérni a látogatóktól. Ettől függetlenül – ahogy korábban írtuk – néhány fürdő esetében ennél szigorúbb szabályt hoztak és kérik belépésnél a védettség igazolását. Könnyű megjegyezni, hogy hol kérik és hol nem, ugyanis a budapesti fürdők döntő többségében kérik, az ország más részein nem kérik.

Azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán kérhetik-e a fürdők a kártya bemutatását annak fényében, hogy nincs ilyen kötelező érvényű rendelet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság egy dr. Péterfalvi Attila által jegyzett közleményt adott ki december 22-én.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi álláspontot alakította ki a fürdők (uszodák, fürdők, wellness létesítmények) szolgáltatásait igénybe vevőknek (fürdővendégek) a fürdő területére való belépéshez szükséges, a koronavírus elleni védettség tényének igazolására irányuló előírásáról.

Az Egészségügyi Világszervezet mai napon érvényes statisztikája szerint az elmúlt 24 órában világszerte újabb 543.414 koronavírus-megbetegedést regisztráltak és a mai napig koronavírus következtében igazoltan 5.358.978 fő halálozott el. Köztudomású egyúttal a világjárvány a korábbiaknál veszélyesebb, omikron variánsának rohamos terjedése is.

Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatok védelméhez való jogot nem abszolút jogként biztosítja, hanem hangsúlyozza, hogy azt az arányosság elvével összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni, egyensúlyban más alapvető jogokkal. Ilyen alapvető jog az Alaptörvényben, valamint az Európai Alapjogi Chartában is rögzített élethez való jog, továbbá az Alaptörvényben ezen túl is rögzített testi és lelki egészséghez, egészséges környezethez való jog, amelyek védelme mindannyiunk közös felelőssége.

A fentiek értelmében a Hatóság álláspontja szerint a fürdők esetében, ahol más bevett, személyes adatkezeléssel nem járó védekezési mód, így például a gyakori szellőztetés, vagy a maszkviselés előírása fürdőzés közben életszerűtlen. Ugyanakkor a távolságtartásra vonatkozó előírások is csak korlátozottan érvényesíthetőek. Jelenleg megfelelő és elfogadható, valamint szükséges és arányos intézkedés lehet az, ha a fürdő üzemeltetője a beléptetés feltételéül szabja a fürdővendég koronavírus elleni védettsége tényének igazolását.

A Hatóság hangsúlyozza azonban, hogy a fentiekben kifejtett álláspontja alapján – az adatvédelmi alapelvek érvényesülése érdekében – kizárólag a védettségi igazolvány, EU védettségi igazolvány, vagy applikáció bemutatását kérheti a fürdő üzemeltetője, azonban az így megismert személyes adatokat jogszerűen nem rögzítheti, azokat nem gyűjtheti.