• A 2002-ben bezárt és hamarosan talán tényleg újranyitó budapesti műemlékfürdőt hol Rác, hol pedig Rácz néven emlegetik.

  • Melyik elnevezés volt előbb és egyáltalán mit jelent az, hogy rác?

  • Igazi névváltó termálfürdőről van, hiszen a története során többféleképpen hívták, egy darabig még a 20. században is egészen más néven volt ismert.

A cikk az Arcanum segítségével készült.
A főváros egyik legnagyobb múltú, de igen hányatott sorsú fürdője a Rác/Rácz. 2002-ig a budapesti fürdőket üzemeltető társasághoz tartozott, majd eladták. Az új tulajdonos azt ígérte, hogy két év alatt felújítják a patinás fürdőt. Ebből nem lett semmi, eleve csak 2005-ben kezdtek neki a munkáknak, aminek során egyrészt megújult a régi fürdőépület, másrészt egy szállodai szárnnyal bővült.

Különféle jogi és anyagi viták miatt hiába készült el 2010-re a fürdő felújítása, nem nyitották meg. Egy árverés során 2021-ben a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszavásárolta az ingatlant és az újranyitását ígérik. Ez jelentős anyagi ráfordítást igényel, illetve a társaság csak a fürdőt üzemeltetné, a szállodai részt vagy eladnák, vagy kiadnák. A lényeg az, hogy még várni kell az újranyitásra, de talán már látszik az alagút vége.

Aki viszont figyeli az egykor a kitűnő kénes vizéről ismert fürdővel kapcsolatos híradásokat, az vegyesen találkozhat a Rác, illetve a Rácz elnevezéssel. Felvetődhet, hogy melyik lehet a helyes elnevezés?

Ennek kapcsán azt érdemes tudni, hogy a Rác/Rácz nem a fürdő első neve. Az eredeti neve nem ismert, annyit lehet tudni, hogy a mai létesítmény elődje a 15. században, Zsigmond király idején épült. A török időkben viszont Kis fürdőként, illetve Tabáni Hévízfürdőként emlegették.

A Rác/Rácz név valószínűleg a köznyelvből ragadt rá a fürdőbe. Ennek az eredete az lehet, hogy a 17. század végétől rácok települtek be a Tabánba.

De kik azok a rácok? Nos, a rác a szerbek régi elnevezése volt, ami egy szerb település nevéből eredt. Idővel azonban lett a rácnak egy gúnyos, bántó felhangja, így kikopott a közbeszédből. Olyannyira régen, hogy 1899-ben a Magyar Nyelvőr folyóirat egy cikkben szomorkodott ezen a jelenségen és még viccelődtek is azon, hogy a jövőben majd Ráckevét is Szerbkevének fogják-e hívni.

Visszatérve a fürdőre, egy 1837-es cikkben található meg először a „Rácz fürdő” elnevezés, 1848-ban Kossuth Hírlapja szintén Rácz fürdőt említ. Azonban az 1862-ben megjelent Hölgyfutár című újságban már a Rác fürdő elnevezés szerepel. Ettől kezdve pedig a korabeli sajtó hol így, hol úgy említi a fürdőt. Így volt ez már az 1800-as évek végén, az 1900-as években és napjainkban is. Igazából nem vált dominánssá egyik névváltozat sem.

A „cz” pedig onnan jöhetett, hogy sokáig a rácokat írott formában „ráczoknak” hívták. Ez a német Raitz-ból eredhetett, ebből lehetett előbb a kiejtés alapján raicz, majd szimplán rácz.

A fürdő az 1860-as években, Ybl Miklós tervei alapján nyerte el a maihoz hasonló formáját. Az 1900-as évek elejéről fennmaradt fotókon már látszik, hogy a fürdő homlokzatán a „Rácz-Fürdő” név szerepel. Miután korhűen igyekeztek felújítani a fürdőrészt, ezért most is ez az elnevezés látható az épületen.

Felújított Rácz Gyógyfürdő

A korábbi tulajdonos eredeti tervei szerint a komplexum a Rácz Hotel & Thermal Spa nevet kapta volna. Viszont a fürdő kapcsán felbukkanó cégnevekben (Rác Nosztalgia Kft., Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.) már megint a másik változat szerepelt. A hivatalos gyógyfürdő lajstromban egyébként most is megtalálható a fürdő, ami 1934-ben kapta meg ezt a címet, ebben „Rácz Gyógyfürdő” az elnevezés. A jelenlegi tulajdonos, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. viszont konzekvensen Rác fürdőként emlegeti a létesítményt…

Teljes tehát a kavarodás, de ahogy látható, mindig is ez volt a helyzet. A címben feltett kérdésre tehát a válasz, hogy mindkét elnevezés helyes lehet.

Szent Imre Gyógyfürdő

Egy apró érdekesség még a végére: az 1900-as években sem mindig Rác/Rácz-ként emlegették a fürdőt. Szent Imre halálának 900. évfordulója alkalmából 1931-ben átkeresztelték a fürdőt Szent Imre Gyógyfürdőre. A második világháborúban az épület jelentősen megsérült, a rekonstrukcióval teljesen csak az 1960-as évekre végeztek. Akkortájt Imre fürdőként hívták az újranyitó fürdőt, de az Imre-Rác név is felbukkant. Valamikor az 1970-es és 1980-as évek fordulóján vágtak ebben rendet és a fürdő visszakapta a Rác/Rácz elnevezést.

Fenti fotó: 1940-es felvétel a Szent Imre Gyógyfürdőről / Fortepan