• Teljesen új, 340 ágyas kórház, a fedett fürdő modernizálása, új gyógyászati módszerek bevezetése, új fürdőház, parkosítás, megújuló sétányok és a Tófürdő fokozott védelme.

  • Átfogó tervpályázatot írtak ki a gyógytó és környezetének megújítására.

A Magyar Építész Kamara honlapján található információk szerint három tervpályázatot írt ki a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház. A pályázat a kórház távlati fejlesztését, a fedett fürdő és a terápiás centrum fejlesztését, valamint a Tófürdő továbbfejlesztését érinti. Fontos még egyszer megemlíteni, hogy tervpályázatról van szó, azaz nem várható, hogy hónapokon belül ezek alapján építkezések kezdődnek. Viszont nem passzióból írnak ki ilyen pályázatokat, tehát a következő években ezeken a területek lehetnek komoly fejlesztések.

 

Kórház

A Reumakórház esetében egy teljesen új, 340 ágyas kórházi épületre, valamint a kórházat körülvevő természetvédelmi terület jobb kihasználására várnak ötleteket. A cél az, hogy 15 év múlva a kórház egy európai színvonalú gyógyító intézménnyé válhasson és egyedi adottságai jobban hasznosuljanak.

A kiíró az új épület mellett ötleteket vár azzal kapcsolatban is, hogy mi legyen a régi épületekkel, például legyen-e belőlük gyógyszálló, panzió, vagy lebontsák? Át kell gondolni a parkolók elhelyezését (szükséges új parkolóhelyek kialakítása), valamint a gyalogos utak, sétányok esetleges új útvonalát. Erősíteni kell a park, valamint a véderdő gyógyítást és pihenést segítő funkcióját.

A véderdőben tanösvény, séta és kocogó útvonal, erdei sportpálya, pihenőhelyek kialakítása is felmerült ötletként. A kórház és a Tófürdő között elképzelhető szökőkút, ivókút, virágágyások, cserjék, zenepavilon kialakítása.

Hévízi ReumakórházFedett fürdő és terápiás centrum

A 60-as években épült fedett fürdő az elmúlt évtizedekben több átépítésen, fejlesztésen ment keresztül. Többször megújult a medencetér, energetikai korszerűsítés történt, és jelenleg két fejlesztés is érinti a fedett fürdőt. Az egyik a bejárati épület felújítása és átépítése. A másik az első emeleti elektroterápia kezelők és szakrendelők korszerűsítése. Ez utóbbi fejlesztést a pályázóknak úgy kell figyelembe venniük, hogy öt éven belül az nem módosítható.

A fedett fürdő esetén alapvető tervezési feladat a gyógyászati, gyógyturisztikai szolgáltatások megújítása, korszerűsítése, bővítése a XXI. század igényeinek megfelelően. Ezen belül a terápiás épület bővítése, felújítása és a betegellátás technológiai hátterének korszerűsítése, valamint a belső parkolóval való kapcsolat kialakítása.

Új terápiákat vezetnének be, központi öltözőket alakítanának ki, a kórház tudományos munkáját segítendő kutatócentrumot hoznának létre. Ezen felül új fürdőházat is építenének, ezáltal bővülne a fedett fürdő. A belső udvart lefednék, ott pihenőteret, új medencét alakítanának ki.

Hévíz TófürdőA Tófürdő továbbfejlesztése

A tópartra olyan többletszolgáltatásokat helyeznének, amelyek kiegészítik a meglévő tavi funkciókat, növelik a vendégek komfortérzetét, illetve más alternatív, de a Tófürdővel összhangba hozható kikapcsolódási lehetőségeket biztosítanak.

A tó kapcsán a következő munkálatokra lenne szükség:

– A tavi épületek alatti cölöpök hosszútávú ciklikus méréseken alapuló monitoringja a biztonságos épületfenntartás érdekében. (Magyarán vizsgálni kell a cölöpök stabilitását).
– A tó teljes területén – ide értve a kifolyókat a zsilipekig – a víztér határolások, kapaszkodók, közlekedést segítő műtárgyak felújítására készüljön javaslat úgy, hogy a tó védelme biztosítva legyen.
– A tóból hiányzó (korábban kitermelt) iszap visszapótlására hosszútávon fenntartható megoldás készüljön. A visszapótlás hatásának vizsgálata mellett.
– Az elfolyó termálvíz energetikai hasznosítása megoldásra kerüljön, a hasznosítás természetvédelmi területre gyakorolt hatásának vizsgálatával.

A Tófürdő körül a következő fejlesztések jöhetnek szóba:

– A tó és a kifolyók specifikus növényvilágának hosszú távú kezelésére megoldás készítése.
– Parkosított, illetve napozó felületek kialakítása az egyes partszakaszok megközelíthetőségének, a kiszolgáló létesítmények használhatóságának biztosítása mellett.
– A tó északi oldalán lévő erdő megújítására megoldás készítése a vízi élőhely védelme mellett, az erdőben tanösvény kialakítása a különböző vízi élőhelyek bemutatására.
– Pihenőhelyekkel ellátott séta útvonalak kialakítása.